Ποιοι είμαστε;

Η Ριζοσπαστική Αριστερή Συσπείρωση (ΡΑΣ)  είναι ένα ανεξάρτητο αριστερό σχήμα, μια ζωντανή,ανοιχτή πολιτική συλλογικότητα που δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της σχολής μας και συντονίζεται πανελλαδικά με αλλά σχήματα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αριστερής Κίνησης. Η ΡΑΣ- ΕΑΑΚ επιδιώκει ένα Σύλλογο Φοιτητών Πολιτικού σκεπτόμενων νέων ανθρώπων, οι οποίοι θα αποφασίζουν συλλογικά για τα προβλήματα της φοιτητικής τους καθημερινότητας, της επαγγελματικής τους προοπτκής αλλα και συνολικότερα. Παλεύουμε ενάντια στον ατομισμό,τον εφησυχασμό,την υποταγή και απαντάμε σ’ αυτά συλλογικά, με δυναμικούς αγώνες...


Λίγα λόγια και για τα ΕΑΑΚ
Τα πρώτα σχήματα στο ελληνικό πανεπιστήμιο δημιουργήθηκαν μέσα από τις κινηματικες διαδικασίες του 1978-81, όταν μέσα από το μεγάλο αναβρασμό στα πανεπιστήμια (ενάντια στις μεταρρυθμίσεις στο χώρο της εκπαίδευσης παρόμοιες με τον τωρινό νόμο-πλαίσιο γνωστές και ως "νόμος 815") ανένταχτοι αγωνιστές και συλλογικότητες της ριζοσπαστικής αριστεράς συγκρότησαν τις Αριστερές Συσπειρώσεις Φοιτητών (ΑΣΦ).

Αργότερα μέσα από το πανεκπαιδευτικό κίνημα του '90-'91 (ενάντια στις διαγραφές φοιτητών, την περιστολή του ασύλου, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την περικοπή των φοιτητικών παροχών) οι Αριστερές Συσπειρώσεις Φοιτητών ενώθηκαν με το ρεύμα αγωνιστών που διασπάστηκε απο την ΚΝΕ μετά τη συντηρητική στροφή της επίσημης αριστεράς με τη συγκυβέρνηση του '89, και δημιούργησαν τα σχήματα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αριστερής Κίνησης (ΕΑΑΚ). Τα σχήματα της Ε.Α.Α.Κ. (''τα ΕΑΑΚ'') λειτουργούν στο πλαίσιο του εκάστοτε κοινωνικού χώρου-φοιτητικού συλλόγου (σχολή, τμήμα, ίδρυμα...), δρουν με αυτοτελείς πολιτικές διαδικασίες και παρεμβάσεις, γι' αυτό και κάθε σχήμα διατηρεί μια διακριτή ονομασία. Άλλωστε, το έντυπο υλικό, το περιεχόμενο και η φυσιογνωμία της πολιτικής παρέμβασης κάθε σχήματος καθορίζονται και αποφασίζονται από τις ιδιαίτερες διαδικασίες και την κουβέντα στο εσωτερικό του σχήματος αυτού. "

Τα ΕΑΑΚ'' συντονίζουν τη δράση τους μέσα από αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες σε επίπεδο πόλης ή και πανελλαδικό, όπου το κάθε σχήμα μεταφέρει την αντίληψη, την πείρα και τις αποφάσεις του.